ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਜੇਟਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਹੈ?ਇੱਕ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।ਸਸਤਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ, ਘਰੇਲੂ ਗੈਜੇਟ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਰਨਡਾਉਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ:

ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ!ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਫਲੂ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਚਲਾਉਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ!ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿਓਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਘਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

相机加湿器详情---5_04 拷贝

ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਫਲੂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ!ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਵੋ।ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਛਿੱਕ ਅਤੇ ਖੰਘ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ!

ਨਰਮ ਚਮੜੀ
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹੀਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਮੀਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਚਮਕਦਾਰ ਚਮਕਦਾਰ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ।

相机加湿器详情---5_13

ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਾਈਨਸ
ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਉਸ ਤੰਗ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸਾਂ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨਸ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਨਮੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨਸ ਨੂੰ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹਵਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੌਦੇ
ਪੌਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਚਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ!ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਵੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹਰੇ ਹਨ।

ਘੱਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਿੱਲ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ।ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ!

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੱਕੜ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕ ਹਵਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਫਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਸਤੰਬਰ-03-2021